BESTELLEN


Wat had Johann Sebastian Bach toen hij in 1750 overleed op zijn boekenplank staan?

Daar is een lijst van bewaard gebleven.
De boeken zelf gingen bijna allemaal verloren.


Maar niet allemaal.

Het boek dat voor Bach het belangrijkste was,
zijn driedelige Bijbel met kanttekeningen,
hebben we nog.

DESKUNDIGEN OVER DE BACH-BIJBEL

David O. Berger

Emeritus-bibliothecaris van Concordia Seminary Library in St. Louis, waar de Bach-Bijbel wordt bewaard

“Bij zijn overlijden in 1750 liet Bach ook zijn driedelige Bijbel na. Deze Calov-Bijbel geeft een uniek inzicht in de manier waarop Bach met de Bijbel omging. Hij voegde ontbrekende woorden toe, onderstreepte zinsneden en voegde kanttekeningen toe. Het is duidelijk dat Bach intensief met de Bijbel omging.
De facsimile-heruitgave van Uitgeverij Van Wijnen maakt deze muzikale en theologische schat beschikbaar voor liefhebbers en bestudeerders van Bach, en voor verzamelaars van bijzondere facsimile-heruitgaven. Het is Concordia Seminary een vreugde samen met de uitgever deze waardevolle boekbanden toegankelijk te maken voor een wereldwijd publiek.”

 

Nikolaus Harnoncourt (1929 - 2016)

Samen met Gustav Leonhardt de eerste die een complete opname van Bachs cantates met gebruikmaking van barokinstrumenten voltooide

“Bachs Bijbel is voor elke musicus die zijn muziek uitvoert en voor ieder die zijn muziek liefheeft hoogst interessant. – Hoe heeft hij zijn Bijbel gelezen – wat heeft hij er bij genoteerd? Mijn beste wensen voor dit schone project.”

 Ton Koopman

Organist, clavecinist, dirigent, hoogleraar historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk te Leiden

“De Bach/Calov-Bijbel is een uniek document. J.S. Bach becommentarieert de bijbel, dit exemplaar is bewaard. Velen hebben ervan gehoord, weinigen hebben hem gezien. Ik behoor tot die weinigen en juich een publicatie ten zeerste toe.”

 Jos van Veldhoven

Voormalig artistiek leider van De Nederlandse Bachvereniging

“Het is altijd spannend om iets te horen wat Bach gehoord kan hebben (historische orgels bijvoorbeeld) of te zien wat Bach gezien kan hebben. Of te lopen over de tegels waarop Bach liep. In de Bach/Calov-Bijbel kun je bladeren in het boek waarin Bach veel moet hebben gelezen en soms ook zijn gedachten neerschreef. We kunnen even naast hem zitten…”

 Christoph Wolff

Hoogleraar Musicologie, Harvard University en voormalig directeur van het Bach-Archiv, Leipzig

"Een facsimile van Bachs Calov-Bijbel laat ons zien dat de componist Bach altijd begon als lezer wanneer hij geestelijke teksten op muziek zette. Het bestuderen van deze Bijbel met zijn gezaghebbende theologische commentaren wordt er een stuk gemakkelijker door, en dat zal zeker leiden tot een beter en dieper begrip van de nauwe relatie tussen tekst en muziek in Bachs kerkmuziek."

 Gustav Leonhardt (1928 - 2012)

Samen met Nikolaus Harnoncourt de eerste die een complete opname van Bachs cantates met gebruikmaking van barokinstrumenten voltooide

“Bach heeft de Bijbeltekst intens gekend, geproefd en gewogen. Hij is de grootste. De bewondering voor Bach neemt nog altijd toe. Ik zou niet weten hoe en waarom. Dat is het grote geheim.”

 Masaaki Suzuki

Dirigent van het Bach Collegium Japan

“Ik heb een aantal jaren geleden een poging gedaan de Bach-Bijbel naar Japan te halen. Dat is toen niet gelukt. Via deze bijzondere facsimile-uitgave kunnen we hem nu hier in Japan en overal ter wereld bekijken en in alle rust bestuderen.”

 


Albert Clement

Organist en hoogleraar musicologie, gespecialiseerd in theologisch Bach-onderzoek

De ontdekking van Bachs Calov-commentaar is zonder twijfel de belangrijkste Bach-vondst uit de twintigste eeuw geweest. Niet alleen kon aan de hand van Bachs eigen aantekeningen met vele (doorgaans door ideologieën ingegeven) vooroordelen over de componist worden afgerekend, maar deze aantekeningen informeren ons ook over het geloofsleven van deze overtuigde lutheraan - en daarmee over zijn werk, dat met dat geloofsleven onlosmakelijk verbonden is. Nu, ruim 250 jaar na het overlijden van Bach en aan de vooravond van de 500-jarige herdenking van de Lutherse Reformatie, is het de hoogste tijd om deze Fundgrube nader te ontsluiten en de informatie die deze ons biedt breed toegankelijk te maken.

 

Michael Marissen

Emeritus Professor of Music aan Swarthmore College en auteur van Bach and God (2016)

“Het belang van deze heruitgave voor Bachonderzoekers en Bachliefhebbers kan nauwelijks overschat worden. De drie banden van de facsimile zijn meer dan spectaculair – ik ben sprakeloos bij het zien van hun schoonheid en pracht.”


U kunt deze unieke uitgave op verschillende manieren verwerven.

De prijs bedraagt €5.500,-.