BESTELLEN


Wat had Johann Sebastian Bach toen hij in 1750 overleed op zijn boekenplank staan?

Daar is een lijst van bewaard gebleven.
De boeken zelf gingen bijna allemaal verloren.


Maar niet allemaal.

Het boek dat voor Bach het belangrijkste was,
zijn driedelige Bijbel met kanttekeningen,
hebben we nog.

DE GESCHIEDENIS

De vondst van Bachs Bijbel in 1934

Toen Bach overleed werd er van alle boeken in zijn bibliotheek een lijst gemaakt.

Bovenaan de lijst stond: “Calovii Schriften” – geschriften van Calovius.

Lange tijd wisten we niet precies welke boeken met die aanduiding werden bedoeld – tot in 1934 een zeer bijzondere ontdekking werd gedaan in het Amerikaanse plaatsje Frankenmuth.

 

In juni 1934 woonde een lutherse predikant, Christian G. Riedel, een zitting bij van de Missouri Synode van de Amerikaanse Lutherse kerk, in Frankenmuth, Michigan. Hij logeerde bij zijn neef, Leonard Reichle. Die liet hem een boek zien waarin Riedel op de titelpagina meteen Bachs handtekening herkende. Reichle vond vervolgens de andere twee delen op zijn zolder. Zijn familie had ze in de jaren 1830 in Philadelphia gekocht.

 

Reichle schonk de drie delen aan de Concordia Seminary Library in St. Louis, Missouri, in oktober 1938, en de Calov-Bijbel bevindt zich daar vandaag de dag nog steeds.

 

De Calov-Bijbel bevat als gezegd drie delen, met telkens op het titelblad de handtekening van J.S. Bach, gevolgd door de datum, 1733.

 

De Bijbel bevat honderden onderstrepingen, en kanttekeningen in de hand van Bach, een toeschrijving die is bewezen door handschriftanalyse en chemische analyse van de inkt.

 

De Bijbel, Die Heilige Bibel/ nach S. Herrn D. MARTINI LUTHERI,  verscheen in Wittenberg in de jaren 1681-92. Het is een bijbel met commentaar van de Wittenberger theoloog Calov(ius), stoelend op de geschriften van Luther, zoals de ondertitel vermeldt. Het gaat om zes delen, in drie banden gebonden. Vanwege Bachs aantekeningen, onderstrepingen etc. is de Bach/Calov-bijbel van groot belang voor het Bach-onderzoek.

 

“De grondigheid van Bachs Luther-studie kan aan de hand van deze bron worden bewezen: in zijn behandeling van Gen. 3 (over de zondeval) geeft Calov uitvoerige Luther-citaten, vooral m.b.t. Gen. 3:7, een sleutelvers voor de leer van de erfzonde. Calov kort Luthers commentaar met een zin in; Bach noteert de ontbrekende woorden zorgvuldig in de marge.” (Albert Clement)

 

In de negentiger jaren van de twintigste eeuw legde Uitgeverij Van Wijnen de eerste contacten met Concordia Seminary Library om te komen tot een heruitgave van Bachs Bijbel in facsimile. Na ruim 20 jaar is deze uitgave nu daadwerkelijk tot stand gekomen, in een unieke samenwerking tussen bedrijven in Nederland, Polen en de Verenigde Staten. Van de geplande genummerde oplage van 500 exemplaren zijn nog exemplaren beschikbaar.

 

U kunt deze unieke uitgave op verschillende manieren verwerven.

De prijs bedraagt €5.500,-.