BESTELLEN


Wat had Johann Sebastian Bach toen hij in 1750 overleed op zijn boekenplank staan?

Daar is een lijst van bewaard gebleven.
De boeken zelf gingen bijna allemaal verloren.


Maar niet allemaal.

Het boek dat voor Bach het belangrijkste was,
zijn driedelige Bijbel met kanttekeningen,
hebben we nog.

BACH SCHRIJFT IN ZIJN BIJBEL


De titelpagina

Bachs handtekening en het jaartal: 1733.

   

Aantekening van Bach bij 1 Kronieken 25

“NB. Dit hoofdstuk is het ware fundament van alle God welgevallige Kerkmuziek.”

   

Aantekening van Bach bij 1 Kronieken 28:21

“NB. Een heerlijk bewijs dat naast de andere onderdelen
van de eredienst, in het bijzonder ook de Musica
door Gods Geest door David mede ingesteld is.”

   

Aantekening van Bach bij 2 Kronieken 5:13

“NB. Bij een eerbiedige muziek is God altijd met zijn
genade aanwezig.”

 

 

U kunt deze unieke uitgave op verschillende manieren verwerven.

De prijs bedraagt €5.500,-.